Stockholms Restauranger & Wärdshus

KB ingår i Stockholms Restauranger & Wärdshus som är en restauranggrupp som verkar för att förvalta det svenska smakarvet. Gruppen inbegriper Wärdshuset Ulla Winbladh, Edsbacka Wärdshus, Stockholm Fisk, Sjöpaviljongen, Southside Pub, Konstnärsbaren och Ångbåtsbryggan.